fbpx

Pentra DX Nexus SPS evolution

ABX Pentra Nexus се характеризира с висока производителност и надежност. Автоматичното валидиране на резултатите и интегрирания в апарата софтуер-атлас по цитология Hematovision – патент на HORIBA, го прави анализатор от най-нов клас.

Най-новата версия на хематологичния анализатор ABX Pentra Nexus дава възможност за анализ на всякакъв вид биологични течности (CBF – Count Body Fluid) като цереброспинална, синовиална, плеврална, перитонеална, пунктати и др.

 • Лесен и удобен за работа сензорен екран ;
 • Висока повторяемост на резултатите ;
 • Резултатите от качествения контрол се изобразяват в таблици и Levey-Jennings графики ;
 • Използват се само 4 реактива, 1 дилуент и 1 консуматив;
 • Апаратът съхранява 20 000 резултата на пациенти, като дава изключително подробен доклад за проведения тест: демография, графики, флагове, CDR и бележки;
 • Осъществява се класификация, основаваща се на валидирани и невалидирани резултати;
 • Апаратът може да бъде свързан с вътрешно-информационна ситема;
 • Валидирането на резултатите може да се осъществява посредством интегрираната валидационна станция. Системата се фокусира върху анормалните резултати. Разполага и с Delta-check за по-прецизно проследяване на пациента.

Добавяне на автоматизирана система за приготвяне на слайдове (натривки) ABX SPS Evolution:

 • капацитет  120 слайда/час ;
 • обем на пробата – 50 µl ;
 • избор на метод за оцветяване;
 • напълно автоматизиран и защитен за оператора процес;
 • бар-кодирани предметни стъкла, съдържащи информация за пациента
 

Добавяне на компютърна станция  ABX Pentra ML за обработка и анализ на резултатите.

Добавяне на Hemacam за дигитални снимки на натривките.

Един екран - всички данни

Характеристики:

Запитване за оферта

Ще отговорим в най-кратък срок на предоставения от Вас имейл.