fbpx

Minicap (2 capillaries)

Minicap представлява най-последната  разработка от иновативната капилярна електрофорезна  технология  на фирма  SEBIA. Подходящ за работа в малка и средна лаборатория. Разширеното  меню включва,  както традиционните, така и нови анализи, като серумни и уринни  протеини, имунотипизиране (автоматично  IF  тестуване), хемоглобинопатия и сиало-дефициентен  трансферин (маркер  за хронична алкохолна зависимост).

Предлаганата от  френската фирма SEBIA  капилярна електрофореза е напълно автоматизирана от започването до завършването на процеса. Чрез нея се елиминира мануалната работа и грешките в резултат на човешката дейност и умора. Разделянето става в специални капилярки в течна среда при строго определено количество проба,  време за разделяне, температура, детекция на търсения  показател, неговото идентифициране и качествено, и количествено определяне, и съхранение под форма на графики, цифри и картинки. Не се изисква предварителна обработка на пробата. Не е нужно изсушаване, оцветяване и обезцветяване на фореграмите. Идентифицирането става директно чрез UV детектор при строго определена дължина на вълната специфична за даден компонент, с висока разделителна способност.

За създаването на тази генерация капилярни електрофорези е използвана най-нова технология. Тази система оптимизира технологията на течната електрофореза в капилярна. Техниката използва разделяне на протеините чрез електролитен буфер. Две много тесни капилярни тръбички изпълнени с електролитен разтвор функционират едновременно, осигурявайки натоварване от 22 проби за протеини на час. Белтъците се откриват директно по специфична абсорбция  при определена  дължина на вълната, което гарантира висока степен на прецизност и акуратност. Този процес се контролира от Peltier система, която поддържа определена температура по време на миграцията, осигурявайки непрекъсната възпроизводимост от анализ на анализ.

Миграция

  • Електрофореза в течна среда;
  • 2 силициеви капилярки;
  • 2 едновременни миграции;
  • Peltier система за контролиране на температурата;

 

Оптика

  • Деутериева лампа;
  • Градиентна система – от 200 до 415 nm
  • Оптични фибри за излъчване и приемане на сигнал;
  • UV лещи
  • Фотодиоден детектор

Характеристики на софтуера:

Запитване за оферта

Ще отговорим в най-кратък срок на предоставения от Вас имейл.