fbpx

Microsemi CRP

Microsemi CRP е  новото поколение от серията Micros CRP, уникален, компактен хематологичен анализатор, който може да извършва едновременно CRP и CBC анализи. Апаратите от този клас се характеризират с изключителна надежност, издържливост, високо качество и бързина на получените резултати.

 • Атрактивен дизайн, тих, може да се инсталира навсякъде. Лесна интеграция в ЛИС.
 • Лесен за работа и управление, елегантен и удобен, с една EDTA епруветка, възможност за получаване на бързи и надеждни резултати. Готов и лесен за употреба CRP реактив.
 • Не се нуждае от поддръжка. Интуитивен софтуер.
 • Бърз и ефективен процес: не e необходимо предварително центрофугиране на пробата.
 • 55 теста/час при СВС + 3Diff и 15 теста/час при СВС+3 Diff + CRP /в рамките на 4 минути/.
 • Измерване на CRP с имунотурбидиметрия,  чрез спектрофотометър през оптичната част на CRP камера при λ850 nm. Първото измерване се извършва след 20 сек., следващите на всеки 10 за тоталните 7 измервания.
 • Измерване на WBC, RBC и  PLT  се извършва по импедансен метод.
 • Сензор за ниво на реактиви, ниво на отпадъци и температура.
 • Измерване на HGB чрез спектрофотометрия.
 • Доставя се с адаптори за стандартни и микро епруветки.
 • Само 10 µl кръв за анализ при СВС/3 Diff и 18 µl кръв за анализ при СВС /3 Diff + CRP
 • Резултатите получени на анализатора дават мултифункционална възможност в подкрепа  на бързи  решения в онкологични, спешни, педиатрични, травматологични и интензивни отделения (point of care testing).
 • Вградена програма за качествен контрол. Три нива на качествен контрол, Levey Jennings и XB.
 • Вграден  термо  принтер, който принтира всички резултати от проведения анализ за 1 минута.
 • Цветен LSD сензорен екран. Лесен интерфейс. Виртуална клавиатура.
 • Съхранява 200 пациентски резултата и 180 от качествен контрол.
 • Трансфер на данни с флаш карта (CF).
 • На апарата се осъществява пълна проследимост съгласно акредитационните стандарти (оператор, реактиви, контроли, поддръжка….).
 • Точен CRP резултат с определяне на HCT
 • По-прецизен маркер в сравнение с ESR
 • По-точен  инфламаторен маркер
 • Възможност за контрол на антибиотичната терапия

Възможност за елиминиране на ненужната антибиотична терапия.

19 параметра CRPмодел – 18 параметъра с графики за RBC, PLT и WBC популации.

 • WBC, RBC, MCH, PLT
 • LYM# & LYM% , HGB,  MCHC,  MPV
 • MON# & MON%, HCT,  RDW,  PCT*
 • GRA# & GRA%, MCV,  PDW*
 • CRP (C-reactive protein) модел

Запитване за оферта

Ще отговорим в най-кратък срок на предоставения от Вас имейл.