fbpx

HYDRASYS 2 SCAN FOCUSING

Многофункционален анализатор за електрофореза с агарозен гел.  Позволява едновременни анализи на проби върху един гел. Заедно с автосемплера за проби ASSIST, миграцията, измиването, оцветяването и сканирането се извършват автоматично на борда, за да се определят количествено протеиновите фракции.

Това е бърз и лесен за работа инструмент, предлагащ цялостно тестово меню  на повече от 60 HYDRAGEL програми.

Основни характеристики:

Анализаторът има богато меню с  възможност за извършване на различни типове тестове – Електрофореза на Протеини, Имунофиксация, Електрофореза на Хемоглобини, Изо ензими, β2 трансферин, LDH/HDL холестерол, LDL/HDL холестерол, Уринен профил на белтъците, Протеинурия, BJ, Изофокусиране, CSF и A1AT, vWF и др

 • Производителност: Протеини: до 108 теста/час ; Имунофиксации: до 17 теста/час с IF програма.
 • От 1 до 54 проби на гел.
 • 2 размера гелове.
 • До 3 гела едновременно (миграция, оцветяване и четене).
 • Оптимизирано отчитане на сканиране (прецизно количествено определяне на всички фракции).
 • Отделенията за миграция и оцветяване са в затворени части на апарата, което осигурява невредимост на гела в продължение на операцията.
 • Наличност на високо волтажен модул с включена програма за имунофиксация, за качествено определяне и имунологично идентифициране на олигоклонална фракция в ликвора.
 • Автоматична калибрационна система.
 • Апликатори с различни размери: 6, 7, 15 или 18 проби за 7, 15, 30 или 54 гела  и  1, 2, 4 или 9 IF/BJ гела.
 • Микропорести апликатори за еднократна употреба.
 • Контролиране на температурата (охлаждане и нагряване) чрез Peltier система.
 • Лесна поддръжка.

Запитване за оферта

Ще отговорим в най-кратък срок на предоставения от Вас имейл.