fbpx

Capillarys 3 Tera
(12 capillaries)

CAPILLARYS 3 TERA предлага подобрена производителност на  12- капилярна система, страничен достъп за лоудер за епруветки или комбинация от инструменти, както и платформа за провеждане на анализи на суха кръв.   

Един инструмент може впоследствие да бъде надграден със:

– Лоудер с висок капацитет (до 500 епруветки).

– Комбинация от до 3 инструмента. 

– Oбработва големи количества от един и същ вид тест или партиди от различни тестове.

– Aналитична съвместимост с апарат CAPILLARYS 3 TERA TLA.

Софтуерът CAPILLARYS 3 предлага следното меню за анализ: 

протеини, имунотипизиране и гликиран хемоглобин от венозна кръв.

– Протеини: от 130 теста на час за CAPILLARYS 3 TERA до 390 теста на час със CAPILLARYS 3 TERA MC конфигурация

– HbA1c: от 70 теста на час за CAPILLARYS 3 TERA до 210 теста на час със CAPILLARYS 3 TERA MC конфигурация

– Серум

– Урина

– Пълна кръв (затворени епруветки), венозна кръв, капилярна кръв

– Кръв от пъпна връв

Характеристики:

Запитване за оферта

Ще отговорим в най-кратък срок на предоставения от Вас имейл.