fbpx

Capillarys 3 Tera
(12 capillaries)

Анализатор за капилярна електрофореза, предлагащ подобрена пропускателна способност на 12 капилярна система. С възможност за включване в MC конфигурация, състояща се от 1 до 3 CAPILLARYS 3 TERA анализатора (528 позиции).

Предлага широко меню за анализи при миелом, диабет, хемоглобинопатии и хронична злоупотреба с алкохол.

CAPILLARYS 3 TERA използва същите реактиви и консумативи, като другите анализатори CAPILLARYS 3. Това позволява на лабораторията да приеме най-подходящите платформи, смесвайки конфигурации CAPILLARYS 3 OCTA, TERA, TERA TLA и TERA MC, за да отговарят точно на нейните нужди и организация.

Основни характеристики

  • Капацитет на зареждане: 15 рака (120 епруветки).
  • Видове тестове и производителност:
   – Hb A1c (венозна кръв) – 63 теста/час;
   – Серумна протеинова електрофореза (SPE) – 99 теста/час;
   – Протеинова електрофореза в урина (UPЕ) – 97 теста/час;
   – Серумно имунотипизиране – 11 теста/час;
   – Имунотипизиране на урина – 11 теста/час;
   – CDT/CDTIFCC (сиало-дефицитен трансферин /маркер  за хронична алкохолна зависимост/)  – 73 теста/час;
   – „Електрофореза на хемоглобин (пълна кръв за възрастни) – 65 теста/час.
 • Възможност за презареждане на реактиви, без да се спира анализа на пробите.
 • Генериране на резултати без прекъсване.
 • RFID идентификация на реактивите (тип реактив, партиден номер, дата на изтичане, обем) – позволява цялостна проследимост в целия работен процес.
 • Автоматично зареждане на чашките за разреждане.

Запитване за оферта

Ще отговорим в най-кратък срок на предоставения от Вас имейл.