fbpx

ABX Pentra XL 80

Pentra 80XL се характеризира с висока производителност и надежност. В основата на тази съвременна технология стоят концепциите за MDSS (Multi Distribution Sampling System) и DHSS (Double Hydrodinamic Sequential System).

Адаптиран коефициент на разреждане – Customized Dilution Ratio CDR – позволява автоматично удължаване на линеарността в случаи на стойности извън границите.

 • ID номер, име, години, профил…
 • Информация за пациента: отдел, бележки…..
 • Типа тест (CBC или CBC + Diff)
 • CDR
 • Резултати от теста: 26 параметра, хистограми, цветни матрици, флагове и бележки.
 • Локация на пробата – виртуална карта, показваща  къде се намира всяка епруветка, номера на рака и типа анализ
 • съхранява 10 000 резултата на пациенти
 • има възможност цялата информация да се архивира
 • може да бъде свързан с вътрешно информационна ситема
 • разполага и с Delta check
 • Real-time статус – показва нивото на реактивите, пробите в процес на анализ и нивото на пробите с флагове
 • валидиране на резултатите -интегрираната валидационна станция (фокусира върху анормалните резултати)
 • виртуална карта, показваща  къде се намира всяка епруветка, номера на рака и типа анализ
 • Резултатите, които са извън установените граници автоматично се повтарят, за да се потвърдят. Тази опция се програмира спрямо хематологичните критерии, Delta check, флагове и граници.
 • Идентификация на пробата – за да се осигури надежната идентификация на пробите, епруветките се сканират с външен или вътрешен бар код, който позволява идентификация на епруветката и рака, в който е поставена.
 • Резултатите от качествения контрол се изобразяват в таблици и Levey-Jennings графики.
 • Висока повторяемост на резултатите.
 • Достъп до цялата информация(калибрация, качествен контрол, настройка, поддръжка, пациенти….).
 • Лесен и удобен за работа сензорен екран.
 • Спестява се място, т.к. компютърът е интегриран и реактивите се намират на борда на апарата.
 • Използват се само 4 реактива и 1 дилуент.
 • Не изисква дневна поддръжка.

Характеристики:

Запитване за оферта

Ще отговорим в най-кратък срок на предоставения от Вас имейл.