fbpx

ABX Pentra ML

Свързване на до 3 инструменти към една и съща станция едновременно:


 – Оптимизирана лабораторна организация
 – Управление 3 анализатора едновременно

 – Централизирани хематологични операции

Перфектно управление на хематологичните процедури: от 200 до 2000 проби на ден

Софтуер

Управление на качествения контрол
48 избираеми QC файлове по инструменти
XB: 100 избираеми файлове
Levey-Jennings графика

Централизирана валидация на до три анализатора

Технология (CBC & DIFF)

Стандартизация на реактивите

Запитване за оферта

Ще отговорим в най-кратък срок на предоставения от Вас имейл.