fbpx

ABX Pentra 60 C+

Aвтоматичният хематологичен анализатор ABX Pentra 60 C+ с компактни размери и незаменими технически характеристики е абсолютно вместим във всяка лаборатория.

MDSS Microsampling

Тази технология позволява да се работи с изключително малко количество кръв:

–          30 µl за CBC

–          53 µl за CBC+DIFF

Взимат се аликвоти от пробата и се прехвърлят в камерата за анализ, която се затопля предварително за получаването на високо възпроизводими резултати. Прави се тангентно разреждане на реагентите за оптимална хомогенизация.

DHSS технология

Цитохимия – прави се специфично ензимно оцветяване на ядрата на лев-

коцитите, гранулите и мембраните.

Цитометрия – инжектиране на приготвената проба в двоен хидрофокусен

цитометър (патент на АВХ) и цялостен анализ на клетката чрез полихроматичен източник на светлина.

Характеристики:

Запитване за оферта

Ще отговорим в най-кратък срок на предоставения от Вас имейл.