fbpx

ABX Pentra C200

ABX Pentra С200 осигурява най-добрата комбинация от АВТОМАТИЧНОСТ, ГЪВКАВОСТ и БЕЗОПАСТНОСТ на работа, за да срещне изискванията на настоящата лабораторна практика.

Оптична система

Високо прецизната оптична система има 8 дължини(осигурява голямо поле за работа) и бихроматично измерване(дава сигурност).

Наличието на 5 калибрационни алгоритми и достъпът до необработени данни дава възможност за прилагането на многобройни конфигурации и осигурява чудесна гъвкавост.

Охлаждащото отделение осигурява оптимална стабилност на реактивите и калибраторите и достъпност през цялото време 24/7.

Иглата притежава shock и level detection

Анализи на всички видове проби(серум, плазма, урина) с пре и пост разреждане

– Реактивите са готови за употреба и са поместени в касети, които имат бар код. По този начин апаратът автоматично разпонава кой е реактивът, партидния номер, датата на годност, калибрационната крива и броя тестове. За рутинните анализи се използва само един калибратор и две контроли.

–  Апаратът разполага с интегрирана работна станция и сензорен екран. По-голямата част от информацията, касаеща реактивите, пробите и системата се актуализира на основния екран.

–  Апаратът разполага с различни видове аларми, които могат да бъдат включени или не, може да сигнализира при изтичането на дадена калибрация, реактив, грешка, да напомня за предстояща поддръжка и т.н.

Характеристики:

* Употребата на нова кювета за всеки анализ елиминира риска от cross контаминация и позволява да се извършват всички видове анализи(Latex, DAT/TDM). Също така това значително намалява употребата на дестилирана вода.

Запитване за оферта

Ще отговорим в най-кратък срок на предоставения от Вас имейл.