fbpx

Научете повече

ЗА нас

Интер бизнес '91

От 1992г. фирма “Интер Бизнес’ 91” ЕООД се занимава основно с продажбата на лабораторна апаратура и доставка на реактиви и консумативи в България. Нашите продажби са в областта на медицинската апаратура и консумативи, клиничната лаборатория, биохимията, хематологията, коагулацията, имунологията, болничното оборудване.

Поглед отблизо

процесите и екипът на компанията

До момента продажбите на “Интер Бизнес 91” ЕООД възлизат общо на над 2000 апарата, като фирмата нееднократно е печелила конкурси за доставка на медицински консумативи, диагностични тестове, реактиви и оборудване, изпълнява договори със здравни заведения от категория “национални”, а също така и с частни медицински центрове и болници. Нашите клиенти са повече от 500.

процес

Фирма “Интер Бизнес`91” ЕООД подържа хладилен склад с пълната гама диагностични реактиви и консумативи за клинична лаборатория, а също така и необходимите резервни части за предлаганите апарати и оборудване, за да подсигури регулярната и непрекъсната доставка до всички свои клиенти.  Разполагаме с 10 броя собствени превозни средства, което позволява бърза доставка на заявените продукти и бърза реакция от страна на инженерите за отстраняване на повреди. За да осигури бързите и навременни доставки и в населените места извън София, фирма “Интер Бизнес`91” ЕООД има сключени договори за доставка с куриерските служби.

Екип

При нас работят квалифицирани специалисти  – инженери и продукт мениджъри, които осъществяват монтажа, поддръжката,  гаранционния и след гаранционния сервиз на предлаганите медицински апарати и оборудване. За по-ефективна сервизна поддръжка, имаме регламентирани отношения с инженери от външни фирми. При подаване на сигнал за настъпила повреда, в срок до 24 /двадесет и четири/ часа, за територията на цялата страна инженер посещава обекта и отстранява повредата.

Екип

Людмила Зафирова

Управител и собственик

Кратка справка за образование
Професионални умения и компетенции

Светлана Панова

медицински директор

Кратка справка за образование
Професионални умения и компетенции

Инж. Николай Боев

административен директор

Кратка справка за образование
Професионални умения и компетенции

Венцислав Величков

мениджър продажби

Магистър по Полска филология от СУ „Св. Климент Охридски”, гр. София; Магистър по Бизнес администрация от УННС, гр. София.

Във фирма „Интер Бизнес 91” ЕООД отговаря за продажбите и контакта с клиенти и чуждестранни партньори. Над 10- годишен опит в сферата на бизнеса и продажбите на медицински изделия.

Антоний Велков

продуктов мениджър

Магистър по Финанси от Югозападен университет „Неофит Рилски” – гр. Благоевград.

Във фирма „Интер Бизнес 91” ЕООД отговаря за логистиката, продажбите и поддържа добрия контакт с клиентите. Вече 5-годишен опит в сферата на Клинична лаборатория и медицинска апаратура.

Инж. Христо Антонов

сервизен инженер

Кратка справка за образование

Професионални умения и компетенции

Тиймбилдинг контакт с клиенти

За да поддържаме добрите си взаимоотношения с клиентите и да ги запознаваме с новите предложения в продуктовата ни гама, организираме работни и промоционални срещи, акредитирани симпозиуми и семинари.

Нашите партньори

Запитване за оферта

Ще отговорим в най-кратък срок на предоставения от Вас имейл.